Carolina har målat så länge hon kan minnas. Uppväxt i ett kreativt hem var det aldrig långt till staffliet och i familjen fanns inspirationen på nära håll: Både mamma Agneta Gynning och morfars bror Lars Gynning är erkända och skickliga konstnärer. Mammas ateljé blev tidigt en naturlig plats att tillbringa sin tid på för Carolina, och vid 15 års ålder hade hon sin första utställning.

Carolinas signum är färgstarka porträtt och personliga avtryck från livets skiftande skeenden. Motiven speglar kvinnor hon mött eller kvinnor som lever inom henne. Gemensamt för konstverken är de starka känslor de förmedlar och ibland även gripande fragment av historier, öppna för betraktaren att dela med henne. Alla verk är namngivna, vilket vittnar om Carolinas personliga engagemang i målningarna.

Genom sitt konstnärskap bearbetar Carolina självupplevda händelser och upplevelser, och det är sannolikt därför hennes alster känns så personliga och ibland till och med privata. Hon förhåller sig fullkomligt öppen inför skaparprocessen och vet sällan på förhand exakt hur ett verk kommer att ta sig uttryck. Hon har själv sagt att ”hon målar sig igenom allt” och ”att hon möter sig själv i konsten”.

I början av karriären målade hon oftast enbart ansikten och linjerna var diffusa. Med åren har måleriet dock utvecklats och numera är färgerna ljusare, linjerna klarare och huvudena har fått kroppar. Enligt Carolina speglar det hennes personliga utveckling; från att vara en gränslös men livsbejakande kvinna med mörka stråk i den unga själen, till att bli en oberoende, medveten och mogen personlighet som med öppen blick och stark drivkraft tar vara på livets möjligheter.

Carolina ägnar sig på heltid åt sitt kreativa skapande och konsten är den huvudsakliga sysselsättningen, men hon formger också smycken och inredningsdetaljer. Dessutom har hon gett ut fyra bästsäljande böcker och spelat huvudrollen i Jesper Ganslandts film Blondie (2012).